Newspaper Monitoring
TV Monitoring
Magazine Monitoring
Radio Monitoring
Website Monitoring

การตรวจค้นหาข่าวจากหนังสือพิมพ์
การตรวจค้นหาข่าวจากหนังสือพิมพ์
การจัดหมวดหมู่ข่าว
การตัดข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ (กฤตภาค):

1.  ข่าวบริษัท
เราทำการเก็บรวบรวมข่าวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของท่าน ได้แก่ ข่าวผู้บริหาร, ข่าวผลิตภัณฑ์, ข่าวกิจกรรม, ข่าวโฆษณา และข่าวรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ท่านสามารถกำหนดขอบเขตหัวข้อข่าวของบริษัทเพื่อมุ่งเน้นไปที่ข่าวเป้าหมายที่ท่านต้องการ ท่านยังสามารถแยกประเภทข่าวของบริษัทจากประเภทรูปแบบกิจกรรม เช่น ข่าวกิจกรรมทางสังคม, ข่าวการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่, ข่าวการแนะนำโปรโมชั่นใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้ เรายังพร้อมนำเสนอจำนวนชิ้นข่าวที่รวบรวมได้ พร้อมกับมูลค่าการประชาสัมพันธ์ (PR value) ในแต่ละเดือน

2.  ข่าวบริษัทคู่แข่ง
เราทำการเก็บรวบรวมข่าวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทคู่แข่งของท่าน ตามประเภทหัวข้อที่ท่านต้องการ.

3.  ข่าวอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
เราทำการเก็บรวบรวมข่าวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริษัทของท่าน ข่าวจากภาครัฐ ข่าวภาคเอกชน และข่าวในประเทศ คุณสามารถจำกัดหัวข้อข่าวอุตสาหกรรมบริษัทตามที่ท่านต้องการได้

การรายงานข่าว
ท่านจะได้รับข่าวสารที่ตัดจากหน้าหนังสือพิมพ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (รูปแบบไฟล์ .docx หรือ .pdf) ด้วยภาพสีและรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งที่มาข่าว (ชื่อ, วันที่, หน้า, และยอดพิมพ์ของหนังสือพิมพ์) เรายังวัดขนาดของคอลัมน์ข่าวเพื่อการวิเคราะห์ทางการตลาดและการคำนวณทั้งมูลค่าการประชาสัมพันธ์ (PR value) และมูลค่าทางการโฆษณา (Ad value) เราพร้อมให้บริการประเมินข่าวและวิเคราะห์เนื้อหาของสื่อตามที่ต้องการด้วย

* เรายังได้นำเสนอการแปลหัวข้อข่าวและเนื้อหาข่าวโดยสรุป (เฉพาะสาระสำคัญ) เป็นภาษาอังกฤษรูปแบบมาตรฐานสากลสำหรับผู้บริหารชาวต่างชาติ นอกจากนี้เราพร้อมให้บริการแปลข่าวแจกด้วย

ท่านสามารถเลือกที่ช่องทางสำหรับการส่งข่าวที่ท่านสะดวกสบายที่สุด ดังต่อไปนี้

•  ผ่านอีเมล – อีเมลโดยเราจะส่งข่าวไปยังบัญชีอีเมลต่างๆ

•  ผ่านระบบเซิร์ฟเวอร์โพรโตคอล FTP – ระบบเซิร์ฟเวอร์โพรโตคอล FTP ช่วยให้รับ-ส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างบริษัทเรา กับท่านผ่านระบบบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

•  ผ่านห้องสมุดออนไลน์ News Relations e-Library – ห้องสมุดออนไลน์ ที่รวบรวมและจัดเก็บข่าว ทำให้ท่านได้เห็นข่าวทันเหตุการณ์ และค้นข่าวเก่าบนเว็บไซต์ และยังสามารถบันทึกและพิมพ์ข่าวในรูปแบบไฟล์ PDF ข่าวที่นำเสนอบนห้องสมุดออนไลน์ ได้แก่ ข่าวบริษัท, ข่าวบริษัทคู่แข่ง รวมถึงข่าวอัพเดตและข่าวประเด็นร้อนในหลายหมวดหมู่ ทั้งข่าวกีฬา, ข่าวการเมือง, ข่าวธุรกิจ, ข่าวเศรษฐกิจ, ข่าวสังคม และข่าวต่างประเทศ

•  เอกสารตัวจริง – เป็นการเก็บข่าวในรูปแบบกระดาษ ที่เราจะนำมาตัดแปะลงบนกระดาษ A4 และนำส่งให้ท่านผ่านพนักงานส่งเอกสาร

 

Copyright © 2009 MEDIA INSIGHT SERVICE Co., Ltd. All rights reserved. Intellectual Property Rights Policy Terms of Service To learn more about how we use your information, see our Privacy Policy